ApsardzesDarbs.lv
Informācijas portāls apsardzes nozarē strādājošajiem darbiniekiem un apsardzes uzņēmumiem.
Apsardzes kvalifikācijas teorijas pārbaudījumu testi, darba sludinājumi, vakances
un forums.
Ugunsdzēšamie aparāti - to veidi un to lietošana
28.11.2021 Informācija 226

Ugunsnelaimes netiek gaidītas, tomēr ir labi, ja esi sagatavojies, lai pasargātu savu apsargājamo objektu ugunsnelaimes gadījumā. Šajā rakstā uzzināsiet, kādi ir ugunsdzēšamo aparātu veidi, un kā tos pielietot.


Pulvera ugunsdzēsības aparāts

Vispiemērotākais ugunsdzēsības aparāta veids automašīnām.

 • augsta dzēstspēja,
 • var lietot līdz mīnus 30°C temperatūrā,
 • nav piemērots degošas eļļas vai tauku dzēšanai,

Lietošana un drošības noteikumi

 • Gumijas  šļūtene  paredzēta  pulvera  strūklas  efektīvai  vadīšanai,  dzēšot  uguni. Iedarbinot  aparātu,  šļūtene  stingri  jāsatur,  lai  pulvera  strūklas  reaktīvais  spēks neizrautu to no rokas. Aparātu var darbināt gan nepārtraukti, gan ar pārtraukumiem, attiecīgi  nospiežot  rokturi.  Atlikušā  spiediena  saglabāšanās  korpusā  pēc  aparāta darbības pārtraukšanas tiek nodrošināta ne mazāk kā 5 minūtes.
 • Aparātu uzraudzībai objektā jānotiek kompetenta cilvēka vadībā, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 82 “Ugunsdrošības noteikumi”.
 • Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 82  Ugunsdrošības noteikumi "176.p. un LVS 332  Ugunsdzēsības  aparātu  uzturēšana  ekspluatācijai  gatavā  stāvoklī"  4.4.p. visu  tipu ugunsdzēsības  aparātiem  jāveic  ikgadējā  tehniskā  pārbaude. Tehniskās  pārbaudes datums ir atzīmēts uzlīmē uz ugunsdzēsības aparāta. Pārbaude jāveic arī pēc katras aparāta lietošanas.
 • Ja aparāti tiek lietoti skarbos klimatiskos apstākļos, pakļauti vibrācijām vai benzīna tvaiku iedarbībai, tad kārtējās pārbaudes termiņš var tikt samazināts.

Ūdens putu ugunsdzēsības aparāts
Šis ugunsdzēsības aparāta veids ir piemērots, lai dzēstu cietus degošus materiālus, degošus šķidrumus un kūstošus priekšmetus, kā arī elektroiekārtas līdz 1000 V vismaz no viena metra attāluma. Piemērotākais ugunsdzēsības aparāts, ko izvietot biroja telpās vai veikalos. Tas neatstāj nosēdumus, nepiesārņo telpu un nodrošina minimālu ietekmi uz vidi.

Ūdens putu ugunsdzēsības aparātu pieredzējuši ugunsdrošības eksperti iesaka kā piemērotāko variantu mājām, birojiem, kā arī veikalu telpām.

 • saudzīgs pret īpašumu – izmantojot ūdens putu ugunsdzēsības aparātus, lietotājs var būt drošs, ka netiks sabojāti tuvumā esošie priekšmeti,
 • saudzīgs pret vidi – dzēšanas viela ir  videi draudzīgs materiāls,
 • var dzēst arī elektrības izraisītus ugunsgrēkus līdz 1000 V,
 • nevar uzglabāt un lietot temperatūrā, kas zemāka par mīnus 5°C,
 • nevar dzēst degošu eļļu vai dzīvnieku taukus,
 • nav ieteicams dzēst gāzveida vielas,F klases ugunsdzēsības aparāts
F klases ugunsdzēsības aparāts ir paredzēts virtuves ugunsgrēku dzēšanai. Šis ir drošākais līdzeklis, ar ko dzēst pannas vai citas pārtikas pagatavošanas ierīces, kurās tiek izmantoti augu vai dzīvnieku eļļas un tauki.

 • iepildītais šķidrums ir apkārtējai videi draudzīgs,
 • dzēšot ugunsgrēku, netiek bojātas vai piesārņotas apkārt esošās lietas,
 • īpašas izplūdes sprauslas rūpējas, lai viela netiktu izšļakstīta uz cilvēka ķermeņa vai mēbelēm,
 • iespējams dzēst elektrību līdz 1000 V,
 • F-klases aparāti nav piemēroti gāzveida vielu dzēšanai.

  CO2 ugunsdzēsības aparāts
Ogļskābās gāzes (CO2) ugunsdzēsības aparātus speciālisti iesaka izmantot elektroiekārtu izraisītu ugunsgrēku dzēšanai, cīņai ar degošiem šķidrumiem (piemēram, benzīnu, dīzeļdegvielu) un degošām gāzēm. Var pielietot arī dažādu citu degošu materiālu, kā arī iekārtu un atsevišķu agregātu lokālai dzēšanai ar tilpuma metodi, t.i. piepildot noteikta apjoma telpu ar CO2 pēc normatīva – 6kg CO2 uz 1m3. CO2 ir ķīmiski neitrāla gāze 1,5 reizes smagāka par gaisu, nevada elektrību, nebojā dzēšamās virsmas. Tāpēc sevišķi piemēroti CO2 aparāti ir tādu objektu aizsardzībai kā muzeji, arhīvi, darba telpas ar datoriem, laboratorijas, virtuves, kā arī neapkurināmas telpas. Tos var izvietot gan telpās, gan ārpus tām, no -20°C līdz +50°C.

 • dzēšanas viela ir oglekļa dioksīds (CO2), kas nerada piesārņojumu un saglabā tīru vidi,
 • īpaši piemērots elektroiekārtu dzēšanai, kā arī var dzēst degošus šķidrumus (dīzeļdegviela, benzīns) un degošas gāzes,
 • ar ogļskābās gāzes (CO2) ugunsdzēsības aparātu nevar dzēst ugunsgrēkus, kuros deg cieti materiāli, izraisot ogļu veidošanos. Tādēļ speciālisti iesaka līdzās ogļskābās gāzes (CO2) ugunsdzēsības aparātiem telpās izvietot arī pulvera vai ūdens putu  ugunsdzēsības aparātus,
 •  šīs ierīces ir smagākas par pulvera un ūdens putu ugunsdzēsības aparātiem, esot vienādam tilpumam,
 • dzēšot ar šo ugunsdzēsības aparātu, jāuzmanās no apsaldēšanās riska, jo dzēšanas laikā ogļskābā gāze (CO2) atdziest līdz pat – 60°C,

Avots: https://fnserviss.lv/


Vērts ielūkoties:


Fiziska spēka, speciālo līdzekļu, gāzes ieroču un signālieroču, un šaujamieroču pielietošana un dienesta suņu izmantošana apsardzes darbībā

Tiesību akti un dažādu informatīvo linku apkopojums

Ugunsdzēšamie aparāti - to veidi un to lietošana

Informācija apsardzes darbiniekiem

Apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība