ApsardzesDarbs.lv
Informācijas portāls apsardzes nozarē strādājošajiem darbiniekiem un apsardzes uzņēmumiem.
Apsardzes kvalifikācijas teorijas pārbaudījumu testi, darba sludinājumi, vakances
un forums.
Tiesību akti un dažādu informatīvo linku apkopojums
28.11.2021 Informācija 112Vērts ielūkoties:


Noteikumi par roku dzelžu pielietošanas, izmantošanas kārtību un ierobežojumiem

Fiziska spēka, speciālo līdzekļu, gāzes ieroču un signālieroču, un šaujamieroču pielietošana un dienesta suņu izmantošana apsardzes darbībā

Informācija apsardzes darbiniekiem

Apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība

Ugunsdzēšamie aparāti - to veidi un to lietošana