ApsardzesDarbs.lv
Informācijas portāls apsardzes nozarē strādājošajiem darbiniekiem un apsardzes uzņēmumiem.
Apsardzes kvalifikācijas teorijas pārbaudījumu testi, darba sludinājumi, vakances
un forums.
Tiesību akti un dažādu informatīvo linku apkopojums
23.01.2022 Informācija 169Vērts ielūkoties:


Informācija apsardzes darbiniekiem

Noteikumi par roku dzelžu pielietošanas, izmantošanas kārtību un ierobežojumiem

Ugunsdzēšamie aparāti - to veidi un to lietošana

Fiziska spēka, speciālo līdzekļu, gāzes ieroču un signālieroču, un šaujamieroču pielietošana un dienesta suņu izmantošana apsardzes darbībā

VIDEO: Ugunsdzēšamie aparāti un to pareizas lietošanas instrukcija