ApsardzesDarbs.lv
Informācijas portāls apsardzes nozarē strādājošajiem darbiniekiem un apsardzes uzņēmumiem.
Apsardzes kvalifikācijas teorijas pārbaudījumu testi, darba sludinājumi, vakances
un forums.
Noteikumi par roku dzelžu pielietošanas, izmantošanas kārtību un ierobežojumiem
28.11.2021 Informācija 814

10. Pirms speciālā līdzekļa lietošanas personu mutiski brīdina pat to.

12. Sasiešanas līdzekļus, roku dzelžus, roku un kāju dzelžus lieto gadījumā, ja nepieciešams sasiet vai saslēgt personas rokas vai kājas vai vienlaikus rokas un kājas.

13. Lietojot sasiešanas līdzekļus, roku dzelžus, roku un kāju dzelžus, pārliecinās, vai persona nespēj atbrīvoties no tiem.

14. Ja personu apsardzes uzraudzībā pārvieto transportlīdzeklī, tās rokas sasien vai saslēdz roku dzelžos priekšpusē, bet, ja persona apsardzes uzraudzībā pārvietojas kājām, tās rokas sasien vai saslēdz roku dzelžos mugurpusē.

15. Personai sasiešanas līdzekļus, roku dzelžus vai roku un kāju dzelžus noņem:

15.1. tiesas sēdes laikā, izņemot gadījumu, ja ir pamatotas aizdomas par iespējamu personas bēgšanu, uzbrukumu vai pretošanos;

15.2. tualetes apmeklēšanas laikā;

15.3. nododot pārvietojamo personu citas apsardzes uzraudzībā, izņemot gadījumus, ja lieto sasiešanas līdzekļus;

15.4. ja ir draudi personas veselībai vai dzīvībai.

16. Aizliegts personas rokas un kājas turēt sasietas vai saslēgtas roku dzelžos vai roku un kāju dzelžos ilgāk par divām stundām pēc kārtas.

17. Ja persona apsardzes uzraudzībā pārvietojas kājām un gaisa temperatūra ir zemāka par 0 °C, sasiešanas līdzekļus, roku dzelžus vai roku un kāju dzelžus atļauts lietot ne ilgāk kā:

17.1. vienu stundu, ja gaisa temperatūra nav zemāka par mīnus 10 °C;

17.2. pusstundu, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 °C.

18. Šo noteikumu 16. punktā, 17.1. un 17.2. apakšpunktā minētajos gadījumos sasiešanas līdzekļus, roku dzelžus vai roku un kāju dzelžus noņem uz laiku no 15 līdz 20 minūtēm.

Avots: https://likumi.lv/ta/id/264785-apsardzes-darbibas-likums


Vērts ielūkoties:


Tiesību akti un dažādu informatīvo linku apkopojums

Ugunsdzēšamie aparāti - to veidi un to lietošana

VIDEO: Ugunsdzēšamie aparāti un to pareizas lietošanas instrukcija

Apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība

Informācija apsardzes darbiniekiem